"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" - pod tym hasłem w dniach od 15 do 22 kwietnia 2018 r. obchodzono w Kościele X Tydzień Biblijny. W naszej szkole na wspólne czytanie Pisma Świętego w dniu 20 kwietnia zgromadzili się uczniowie klas 2. Fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, którego słuchaliśmy mówił nam o tym do czego dąży ciało a do czego duch. Słowa te wskazały nam na potrzebę kierowania się w życiu, tym co duchowe a nie cielesne. Na koniec, każdy mógł się poczęstować siglami odwołującymi do konkretnych fragmentów z Księgi Przysłów i Listu do Rzymian. Dziękujemy Pani Marii za pomoc w przygotowaniu dekoracji. "Wiara rodzi się z tego co się słyszy, a tym co się słyszy jest Słowo Boże" - zachęcamy do codziennej lektury Biblii.