Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin dostępny jest w wersji pdf.

Kwestionariusz uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.

Kwestionariusz uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminów.