Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiat Świdnicki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach

Dyrektor Zespołu Szkół w Trawnikach

w związku z realizacją projektu

pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”,

współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

dnia 25 czerwca 2012 r. ogłasza

nabór opiekunów dla grup wyjazdowych

 

Treść ogłoszenia (pdf)       Oferta objęcia stanowiska (pdf)