28 września 2012 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywni w zawodzie”. Wśród licznie zgromadzonych  byli uczniowie-  uczestnicy wakacyjnych staży, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, pracodawcy oraz goście ze Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje podsumowujące realizację projektu. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się  prezentacje obrazujące ich pracę. Okazały się one  bardzo miłymi wspomnieniami. Najlepszym uczniom- stażystom zostały wręczone certyfikaty.

Odbyte staże nie tylko pozwoliły uczniom na zdobycie doświadczeń zawodowych ale także na poznanie wielu ciekawych miejsc w Polsce i poza granicami kraju, a także na zawarcie licznych znajomości.