Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2022/2023 to:

  • Podanie (wzór 2022 tutaj),
  • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
  • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie.

Regulamin KKZ

Więcej informacji w sekretariacie szkoły.