01Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 23 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające od 21 do 22 lipca 2016r.

02Weryfikacja zgromadzonych danych o kandydatach

do 30 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 27 lipca 2016r.

03Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych

do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00, postępowanie uzupełniające do 17 sierpnia 2016r. do godz.10:00

04Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 19 lipca 2016 r. godz. 15:00 postępowanie uzupełniające do 19 sierpnia 2016r. godz.15:00

05 Publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych

do 20 lipca 2016 r. do godz. 10:00 postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r. do godz.10:00

06Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

20 lipca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r.


UWAGA: szkoła może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc.