1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  od 1 do 23 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające od 21 do 22 lipca 2016r.
 2. Weryfikacja zgromadzonych danych o kandydatach
  do 30 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 27 lipca 2016r.
 3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych
  do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00, postępowanie uzupełniające do 17 sierpnia 2016r. do godz.10:00
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  do 19 lipca 2016 r. godz. 15:00 postępowanie uzupełniające do 19 sierpnia 2016r. godz.15:00
 5. Publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych
  do 20 lipca 2016 r. do godz. 10:00 postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r. do godz.10:00
 6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
  20 lipca 2016 r. postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r.

UWAGA: szkoła może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc.