SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 2 lata,
 • praktyki –  2 x 4 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • planowanie i organizowanie pobytu turystom na obszarach wiejskich,
 • organizacja i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
 • dokonywanie analizy i planowanie strategii rozwoju własnej działalności.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego.

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach oraz prywatnych domach letniskowych.

Uzyskanie kwalifikacji pozwala na przejęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwia ubieganie się o środki  w ramach unijnych dofinansowań przedsięwzięć rolnych.


Regulamin KKZ


Dodatkowe informacje

loading...
Informacja o KKZ
Dokumenty
12.03.01 Dokumenty - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2017/2018 to:

 • Podanie (wzór 2017 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. Czytaj więcej
E-learning