Lista tematów na egzamin ustny z jezyka polskiego - semestr III

Jak w tekstach kultury przedstawiane są wybitne jednostki? Omów w odniesieniu do wiersza K. C. Norwida "Bema pamięci żałobny - rapsod".

Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność?     

W jaki sposób w "Panu Tadeuszu" przedstawiono historię Polski?     

Czy mieszkańcy Soplicowa są patriotami? Uzasadnij.

Przyroda jako bohater zbiorowy "Pana Tadeusza".         

Charakterystyka i ocena Jacka Soplicy.    

"Ostatni" - kluczowe słowo epopei.       

Soplicowie, Horeszkowie, Dobrzyńscy... - charakterystyka szlachty w epopei A. Mickiewicza

Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu".             

"Pan Tadeusz" - okoliczności powstania epopei.

Podróż jako temat literacki. Omów w oparciu o "Sonety krymskie" i inne dzieła literackie.

Obraz Rosji i Rosjan w III cz. "Dziadów".     

Myśl mesjanistyczna w dramacie A. Mickiewicza.            

Wizja poety i poezji w "Wielkiej Improwizacji" 

Kim jest Konrad? Charakterystyka i ocena postaci.

Ocena polskiego społeczeństwa w dramacie Adama Mickiewicza          

"Obowiązek cierpieć za was przyjaciele..." Zbiorowy wymiar cierpienia w "Dziadach" drezdeńskich.

"Dziady" część III, czyli dramat polskiej historii 

Obraz miłości romantycznej w twórczości Adama Mickiewicza

W jaki sposób A. Mickiewicz odzwierciedlił swą fascynację Wschodem?             

Kim jest bohater liryczny "Sonetów krymskich"?            

Motyw zbrodni i kary w balladzie "Lilje"

"Romantyczność" A. Mickiewicza jako manifest epoki

 

Sekretariat 11 i 25 września będzie czynny do godziny 17:00.

 

 

UWAGA KANDYDACI I SŁUCHACZE SZKÓL DLA DOROSŁYCH

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół w Piaskach wprowadza w szkołach dla dorosłych  kształcenie na odległość - e-learning.