Dostawa wyposażenia do pracowni mechatroniki i elektroniki pojazdów samochodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)

Załącznik 5 (.docx)     Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf) Wybór oferty (.pdf)