PLAN ZAJĘĆ 

 

Pierwszy zjazd dla II BHP (3 semestr) odbędzie się 6-7 września o godzinie 1420.

 

 

WITAJ SZKOŁO

3 września o godzinie 800 odbędzie się msza święta z okazji rozpoczęcia szkoły.
Uroczystość oficjalna odbędzie się o godzinie 900 w auli szkolnej
(naprzeciwko sekretariatu).

Przypominamy, że termin składania ocen praktyk zawodowych (lub w klasie pierwszej nakazów płatniczych) do opiekunów mija w sobotę 2 czerwca. W wyjątkowych przypadkach proszę składać oceny osobiście u Dyrektora szkoły w poniedziałek do godziny 8:00. Brak oceny będzie skutkował niedopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej, która rozpoczyna się 4 czerwca.

Harmonogram egzaminów