Słuchacze KKZ. Ostatnie zajęcia odbędą się 10 i 11 maja. W tych dniach mija termin na ostatnie zaliczenia oraz oddanie dokumentów potwierdzających odbycie praktyk.