SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lat i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: fizyka, język angielski

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • EE.15  Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

 • EE.16  Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • rozpoznawanie i określanie funkcji elementów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie obliczeń i posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych,  klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowanie prac związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie czynności związanych z naprawą, wymianą uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji chłodniczych oraz elementów izolacyjnych,
 • kontrolowanie, regulowanie i ocenianie stanu technicznego instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy w zakładach specjalizujących się w montażu, serwisie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • założenie własnego warsztatu montażu, naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • poszerzanie własnych kompetencji uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.