SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej,
 • zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz w firmach transportowych

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
 • Kurs na prawo jazdy kat. B - bezpłatnie
 • Kwalifikacja wstępna uprawniająca  do wykonywania zawodu kierowcy- bezpłatnie

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • ocenianie stanu technicznego środków transportu drogowego,
 • wykonywanie czynności związanych z naprawą i regeneracją środków transportu z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych,
 • dobieranie środków transportu drogowego do rodzaju przewożonego towaru,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, stosowanie przepisów prawa dotyczących środków transportu drogowego,
 • sporządzanie dokumentacji pracy kierowcy i środka transportu,
 • wykonywanie usług transportowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 • podjęcie nauki w szkole branżowej II-go stopnia aby zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika,
 • podjęcie pracy jako kierowca w firmach przewozowych,
 • podjęcie pracy w serwisach samochodowych,
 • założenie własnej działalności usługowej w branży transportowej
 • poszerzanie własnych kompetencji, uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań