Projekt „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku

 

Miło nam poinformować że Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku” współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Powiecie Świdnickim (Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Trawnikach, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku).

Wartość realizowanego projektu łącznie to 4 744 420,45 zł w tym dofinansowanie z UE 4 032 757,38 zł

W ramach projektu przewidziano zadania:

 • studia podyplomowe dla nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi
 • szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • wizyty studyjne na uczelniach dla nauczycieli
 • doposażenie pracowni zajęć praktycznych
 • utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego,
 • kursy zawodowe dla 460 uczniów celem podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • staże zawodowe dla 40% uczestników projektu u pracodawców zewnętrznych.

Realizacja projektu skutecznie przyczyni się do wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Koszty uczestnictwa
Udział w projekcie jest całkowicie
 BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2020 r. do 30 września 2022 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!


Informacje o zadaniach, kursach i szkoleniach

FORMALNE DOKONANIE ZGŁOSZENIA w formie papierowej

PROCEDURA REKRUTACJI

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia dostępnych poniżej Dokumentów Rekrutacyjnych w formie papierowej:

 1. Zał. 1A - Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli. ( pobieranie pliku )
 2. Zał. 1B - Formularz zgłoszeniowy dla uczniów. ( pobieranie pliku )
 3. Zał. 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie. ( pobieranie pliku )
 4. Zał. 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. ( pobieranie pliku )

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście do szkolnego koordynatora projektu Pana Pawła Kudenia lub złożyć w sekretariacie szkoły.