SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 1 rok,
 • praktyki –  2 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ocena stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku słuchacze stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


 Regulamin KKZ


Dodatkowe informacje

loading...
Informacja o KKZ
Dokumenty
12.03.01 Dokumenty - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2017/2018 to:

 • Podanie (wzór 2017 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. Czytaj więcej
E-learning