SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 2 lata na podbudowie  ZSZ,
 • nauka bezpłatna.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • wiedza ogólna z zakresu szkoły średniej.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • języki obce: język angielski,
 • matematyka, geografia – w zakresie rozszerzonym.

KONTYNUACJA NAUKI:

Po zdaniu egzaminu maturalnego można podjąć naukę na wyższej uczelni lub w szkole policealnej poprzez kształcenie specjalistyczne uzyskać tytuł technika w określonym zawodzie.


Dodatkowe informacje LO

loading...
Warunki przyjęcia
12.03.01 Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017:

 • O przyjęciu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje rozmowa kwalifikacyjna
Dokumenty
12.03.01 Dokumenty - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 

Dokumenty składane przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018 to:

 • Podanie (wzór 2017 tutaj),
 • Świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej),
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami wpisanymi na odwrocie.
Terminarz
E-learning