18 września społeczność Zespołu Szkół w Piaskach uczciła pamięć bohaterów i ofiary II wojny światowej. Złożono kwiaty pod pomnikiem piaseckich nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny światowej. Podczas uroczystej akademii przypomniane zostały fakty związane m.in. z kampanią wrześniową, agresją III Rzeszy i ZSRR na Polskę, powstaniem warszawskim, holocaustem. Nie zabrakło wspomnień odnoszących się do naszego regionu. Refleksyjny nastrój wydarzenia podkreślały utwory muzyczne i poetyckie.

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Grupa uczniów z klasy IV TMF na LUBELSKIM FESTIWALU NAUKI

 

Klasa IV TS na lekcja matematyki podczas LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Wszystkich rodziców zapraszamy na zebranie

18 września na godzinę 16:00.