Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017

  • O przyjęciu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceum lub technikum, wykształcenie średnie) na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy liczbie chętnych większej od liczby miejsc decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

 

UWAGA: szkoła może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc.


Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 730 - 1430; tel.: 81 58 21 001
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Szkolnym regulaminie rekrutacji (pdf).