Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017:

  • O przyjęciu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje rozmowa kwalifikacyjna

 

UWAGA: szkoła może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc.


Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 730 - 1430; tel.: 81 58 21 001
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Szkolnym regulaminie rekrutacji (pdf).