Dokumenty składane przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018 to:

  • Podanie (wzór 2017 tutaj),
  • Świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej),
  • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami wpisanymi na odwrocie.