Uwaga zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

  1. Egzaminy rozpoczynają się 22 czerwca 2020 roku zgodnie z zamieszczonym na stronie szkoły harmonogramem, 
  1. Na egzamin należy zgłosić się nie później jak 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia, 
  1. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, długopisem piszącym na czarno, kalkulatorem prostym, odpowiednim strojem roboczym (egzamin praktyczny z wykonania), 
  1. Przed egzaminem, w trakcie i po jego zakończeniu należy bezwzględnie przestrzegać  wytycznych GIS O czym należy pamiętać podczas egzaminuktóre zamieszczone są na stronie szkoły, 
  1. NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, TOREBEK, OKRYĆ WIERZCHNICH