Harmonogram egzaminów pisemnych oraz praktycznych z kwalifikacji w zawodzie sesja czerwiec - lipiec 2020 r

EGZAMIN PISEMNY 

23 CZERWCA 2020 

8:00

EE.08 – montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

8:00

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Technikum 

10:00

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – BS 

10:00

AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – Technikum i BS 

12:00

TG.09 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

12:00

M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

12:00

E.08 – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

12:00

B.09 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

.

EGZAMIN PRAKTYCZNY 

22 czerwca 

9:00 

T.07 i TG.08 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (dokumentacja) 

9:00 

A.69 – eksploatacja środków transportu drogowego (dokumentacja) 

13:00 

T.08 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (dokumentacja) 

13:00 

M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (dokumentacja) 

13:00 

TG.09 - prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (dokumentacja) 

29 czerwca 

8:00, 12:00, 16:00 

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – Technikum – zgodnie z wykazem zdających 

30 czerwca 

8:00, 12:00, 16:00 

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – Technikum – zgodnie z wykazem zdających 

30 czerwca 

9:00, 15:00 

AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – Technikum – zgodnie z wykazem zdających 

1 lipca 

9:00, 15:00 

AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – Technikum i BS – zgodnie z wykazem zdających 

1 lipca 

8:00, 12:00, 16:00 

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – BS – zgodnie z wykazem zdających 

2 lipca 

8:00 

MG.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – zgodnie z wykazem zdających 

2 lipca 

8:00 

M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – Technikum – zgodnie z wykazem zdających 

2 lipca 

12:00 

M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – Technikum zgodnie z wykazem zdających 

3 Lipca 

8:00 

EE.08 –montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – Technikum zgodnie z wykazem zdających