Umowy, protokoły egzaminów i programy praktyki zawodowej

 

 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
kwalifikacja Z.3 - ochrona osób i mienia
altTechnik usług kosmetycznych 514207
kwalifikacja A.61 i AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
altTechnik usług kosmetycznych 514207
kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
alt

Technik turystyki wiejskiej 515203
kwalifikacja T.7 - prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

altTechnik turystyki wiejskiej 515203
kwalifikacja T.8 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego