UWAGA SŁUCHACZE KKZ
1. obowiązuje Państwa nauczanie zdalne;
2. każdy słuchacz ma obowiązek logować się na udostępnionych przez ZS w Piaskach platformach moodle i teams (loginy i hasła zostały przesłane na adres email);
3. na platformach są udostępnione materiały i zadania, które trzeba wykonywać i przesyłać do oceny w ściśle określonych przez nauczyciela terminach;
4. brak aktywności na platformie, nieterminowe wykonywanie prac spowoduje niezaliczenie kursu czego konsekwencją będzie brak możliwości przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji;
5. zakończenie kursu zaplanowane jest na 9 maja 2020 roku i jest to jednocześnie termin wystawienia ocen końcowych.


PLAN ZAJĘĆ na II semestr

 

Piątek  3.04.2020

Sobota  4.04.2020

O

P

S

O

P

S

1. 07:30-08:15

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

2. 08:20-09:05

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

3. 09:10-09:55

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

4. 10:10-10:55

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

5. 11:00-11:45

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

6. 11:50-12:35

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

7. 12:40-13:25

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

8. 13:30-14:15

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

9. 14:20-15:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

10. 15:10-15:55

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

11. 16:00-16:45

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

12. 16:50-17:35

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

13. 17:40-18:25

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

14. 18:30-19:15

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

 

 

 

15. 19:20-20:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

 

 

 

 

 

 

Piątek  17.04.2020

Sobota  18.04.2020

O

P

S

O

P

S

1. 07:30-08:15

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

2. 08:20-09:05

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

3. 09:10-09:55

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

4. 10:10-10:55

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

5. 11:00-11:45

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

6. 11:50-12:35

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

7. 12:40-13:25

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

8. 13:30-14:15

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

9. 14:20-15:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

10. 15:10-15:55

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

11. 16:00-16:45

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

12. 16:50-17:35

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

13. 17:40-18:25

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

14. 18:30-19:15

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

 

 

 

15. 19:20-20:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

 

 

 

 

 

 

Piątek  24.04.2020

Sobota  25.04.2020

O

P

S

O

P

S

1. 07:30-08:15

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

2. 08:20-09:05

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

3. 09:10-09:55

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

4. 10:10-10:55

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

5. 11:00-11:45

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

6. 11:50-12:35

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

7. 12:40-13:25

 

 

 

TW

Produkcja rolnicza

5

8. 13:30-14:15

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

9. 14:20-15:05

BS

Usługi agroturystyczne

5

MM

Usługi żywieniowe

5

10. 15:10-15:55

BS

Usługi agroturystyczne

5

MM

Usługi noclegowe

5

11. 16:00-16:45

BS

Usługi agroturystyczne

5

MM

Usługi noclegowe

5

12. 16:50-17:35

BS

Usługi agroturystyczne

5

MM

Usługi noclegowe

5

13. 17:40-18:25

BS

Usługi agroturystyczne

5

MM

Usługi noclegowe

5

14. 18:30-19:15

BS

Usługi agroturystyczne

5

 

 

 

15. 19:20-20:05

BS

Usługi agroturystyczne

5

 

 

 

 

 

 

Piątek  8.05.2020

Sobota  9.05.2020

O

P

S

O

P

S

1. 07:30-08:15

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

2. 08:20-09:05

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

3. 09:10-09:55

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

4. 10:10-10:55

 

 

 

MM

Usługi żywieniowe

5

5. 11:00-11:45

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

6. 11:50-12:35

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

7. 12:40-13:25

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

8. 13:30-14:15

 

 

 

MM

Usługi noclegowe

5

9. 14:20-15:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

10. 15:10-15:55

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

11. 16:00-16:45

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

12. 16:50-17:35

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

13. 17:40-18:25

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

TW

Produkcja rolnicza

5

14. 18:30-19:15

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5

 

 

 

15. 19:20-20:05

TW

Prowadzenie produkcji rolniczej

5