SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 1,5 roku,
 • praktyki –  4 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
 • bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • ocenianie stopnia zagrożeń ryzyka zawodowego,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • organizowanie szkoleń i usług z zakresu bhp.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

W każdej firmie wskazane jest aby był zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Liczne firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.


Dodatkowe informacje szkoła policealna

loading...