SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 2 lata,
 • praktyki –  4 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Z.3. Ochrona osób i mienia

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
 • obowiązkowej ochronie,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • organizowanie ochrony osób,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej,
 • organizowanie ochrony mienia,
 • dozór urządzeń i systemów alarmowych,
 • organizowanie ochrony wartości pieniężnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku może pracować w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, ochrony osobistej, konwojowania i organizacji wewnętrznych służb ochrony. Może podjąć pracę w policji lub służbach specjalnych. Po uzyskaniu koncesji może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.


Regulamin KKZ 


Dodatkowe informacje

loading...
Informacja o KKZ
Dokumenty
12.03.01 Dokumenty - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2017/2018 to:

 • Podanie (wzór 2017 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. Czytaj więcej
E-learning