Dokumenty składane przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018 to:

  • Podanie (wzór 2017 tutaj),
  • Świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej),
  • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami wpisanymi na odwrocie.

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017:

  • O przyjęciu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje rozmowa kwalifikacyjna

 01Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 23 czerwca 2016 r. postępowanie uzupełniające od 21 do 22 lipca 2016r.

 

Dokumenty składane przez absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej (liceum lub technikum), ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok szkolny 2017/2018 to:

  • podanie (wzór 2017 tutaj),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
  • dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie.

Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej dla Dorosłych na rok szkolny 2016/2017

  • O przyjęciu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceum lub technikum, wykształcenie średnie) na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy liczbie chętnych większej od liczby miejsc decyduje rozmowa kwalifikacyjna.