SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • e-learning,
 • czas trwania nauki – 1 rok,
 • praktyki –  2 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • M.12 Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • ocena stanu technicznego elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
 • sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych;
 • lokalizacja uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonanie demontażu układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wymiana uszkodzonych układów  lub elementów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonywanie regulacji elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów samochodowych;
 • wyposażenie elektroniczne pojazdów samochodowych;
 • diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,   zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,   przedsiębiorstwach transportu samochodowego,   przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.


Regulamin KKZ 


Dodatkowe informacje

loading...
Informacja o KKZ
Dokumenty
12.03.01 Dokumenty - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2017/2018 to:

 • Podanie (wzór 2017 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. Czytaj więcej
E-learning