Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Zespół Szkół

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Telefon/Fax: 815821001
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opis projektu

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zespół Szkół w Piaskach pełni rolę instytucji wysyłającej i koordynującej działania w projekcie pt. "Praktyczny zawrót głowy". Partnerem przyjmującym jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz w Niemczech. Budżet projektu to 106 738 €, czyli 452 099,47 zł.

Projekt skierowany jest do trzech grup uczestników:  Grupa I - uczniowie klas trzecich roku szkolnego 2016/2017 technikum (11 uczniów technikum pojazdów samochodowych i 2 technikum fryzjerstwa.) i ZSZ (2 mechaników pojazdów samochodowych) oraz opiekun, Grupa II - 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych, Grupa III - uczniowie klas trzecich roku szkolnego 2017/2018 technikum (18 uczniów technikum pojazdów samochodowych i 3 technikum fryzjerstwa) i ZSZ (2 mechaników pojazdów samochodowych i 2 sprzedawców) oraz 2 opiekunów. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Gut Wehitz w Schkeudtitz (siedziba firmy Vitalis GmbH) i będą odbywać czterotygodniowe praktyki u niemieckich pracodawców (uczniowie) i 5-dniowe staże typu job-shadowing w placówce kształcenia zawodowego (nauczyciele) w rejonie Lipska i Halle. Praktyki będą realizowane według opracowanego programu praktyk w terminach: I grupa - 26.06-21.07.2017, II grupa – 5-9.06.2017 i III grupa - 14.05-8.06.2018.

W ramach programu kulturalnego uczniowie przebywający na praktykach podczas weekendów będą poznawać historię i kulturę Niemiec.  W czasie wolnym uczestnicy będą spotykać się z rówieśnikami i kolegami/koleżankami z krajów UE, co pozwoli im na nawiązywanie osobistych kontaktów i wymianę doświadczeń nie tylko zawodowych, ale i ogólnoludzkich. Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą brali udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz zajęciach przypominających zasady BHP, a uczestnicy nie uczący się w szkole języka niemieckiego również w kursie językowo-kulturowym prowadzonym. Uczestnicy wypełnią ankiety oraz testy diagnostyczne badające ich odczucia oraz umiejętności zarówno przed wyjazdem na praktyki, jak i po powrocie.

Projekt ma na celu nabycie przez uczestników doświadczenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych, uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki i pracy w ZS o doświadczenia u zagranicznego pracodawcy, poznanie środowiska zawodowego innego kraju, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a przez to wzrost szans na sukces na rynku pracy oraz poznanie języka i kultury zachodniego sąsiada Polski, przełamanie barier językowych, międzyludzkich, kulturowych.

Przedstawiciele Partnera zapewnią miejsca praktyk w lokalnych firmach motoryzacyjnych, zakładach fryzjerskich i handlowych oraz szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Opiekun z ramienia ZS będzie monitorował realizację praktyk oraz dbał o bezpieczeństwo uczniów, służył wsparciem. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, certyfikaty ECVET oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk. Pozytywna ocena uzyskana od niemieckiego pracodawcy na zakończenie praktyk będzie równoznaczna z uzyskaniem przez ucznia zaliczeniem praktyki zawodowej wynikającej z programu nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich; udział w praktykach zagranicznych zostanie odnotowany na świadectwie szkolnym wszystkich uczniów. Koordynator projektu zadba o wystawienie uczniom certyfikatów Europass Mobilność i ECVET, Dyrekcja ZS zadba o wystawienie uczniom zaświadczeń o odbyciu praktyk zagranicznych.

Udział w projekcie wpłynie na rozwój osobisty uczestników, zwiększy się ich poczucie własnej wartości, wzrosną ich kompetencje międzykulturowe, pozbędą się wielu stereotypów myślowych, staną się bardziej tolerancyjni i otwarci na inne kultury. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności uczestników na rynku pracy, wzbogaci ich doświadczenie zawodowe, a przez to prawdopodobnie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy i powiatu. Projekt zwróci również uwagę społeczności uczniowskiej, lokalnej na konieczność nauki oraz umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem obcym, konieczność rozwoju zawodowego oraz na przedsiębiorczość i mobilność w pracy. Projekt będzie szansą na promocję gminy Piaski, powiatu świdnickiego oraz województwa lubelskiego wśród niemieckich pracodawców, jak również wśród młodzieży z innych krajów odbywających praktyki zawodowe przy współpracy z firmą Vitalis. Realizowanie wspólnych celów wzbogaci doświadczenia partnerów w zakresie współpracy międzynarodowej oraz pozwoli zrealizować ciekawy program praktyk.