Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Zespół Szkół

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Telefon/Fax: 815821001
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pedagog

PAMIĘTAJCIE !!!

Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób
w szkole do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować
 w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować
 w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga
 i powiedzieć ”mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm.

 

ZASADY, KTÓRE MNIE OBOWIĄZUJĄ TO:

 • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej
   i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 • Zasada odpowiedzialnościza pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania
  w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniamirozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

 

MOJE ZADANIA I OBOWIĄZKI

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków.
To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją rodzicami,
a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej. Do najważniejszych zadań pedagoga należą:

 • Badanie potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.
 • Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji.
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym.
 • Działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogących się pojawić trudności wychowawczych, w tym: uzależnienia, agresja, przemoc.
 • Zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką.
 • Pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają
  w trudnej sytuacji materialnej.
 • Ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka
   i rodziny.

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek : 800 - 1200

 

Zapraszam jeżeli:

 • masz trudności,
 • nie możesz poradzić sobie z nauką, klasą, samym sobą,
 • masz kłopoty osobiste
  i szkolne,
 • chcesz po prostu porozmawiać.

 

Sylwia Zajączkowska pok. 14A