Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Zespół Szkół

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Telefon/Fax: 815821001
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W najbliższy piątek, 23 czerwca, zapraszamy wszystkich uczniów ZS na uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Piaskach zostanie odprawiona Msza św. Wręczenie świadectw końcoworocznych rozpocznie się o godzinie 9.00 w auli szkoły. Na koniec zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas.

Historia szkolnictwa w Piaskach

Historia szkolnictwa w Piaskach.    

Tradycje oświatowe Piask początkami swoimi sięgają XV w. bowiem już w 1452 r. istniała szkółka parafialna przy kościele w Piaskach. W okresie Reformacji właściciel Piask podkomorzy lubelski Stanisław Orzechowski ofiarowuje plac z domem na szkołę przy zborze ariańskim w roku 1620. Komisja Edukacji Narodowej powołuje w Piaskach szkołę elementarną przy kościele parafialnym w 1773 r. Po upadku szkolnictwa w okresie zaborów i zrywów powstańczych, 17 listopada 1835 roku powtórnie zorganizowano szkołę elementarną - dokument mówi - "z wielką trudnością za pomocą jedynie samych mieszkańców".

W 1905 roku powstało w Piaskach Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, w 1910 roku Szkoła Ludowa, a w 1917 roku w gminie Piaski uczy się 970 dzieci. W 1927 roku istnieje już w gminie 13 szkółek z 29 nauczycielami i 1550 uczniami. W latach 1922-41 funkcjonują w Piaskach dwie Publiczne Szkoły Powszechne; Kierownikiem szkoły nr 1 jest Florentyn Kotliński, nr 2 Władysław Hobot, po nim Bolesław Ciechulski. Osoba Florenta Kotlińskiego oraz jego rodzina upamiętniła się szczególnie jako inicjatorzy i budowniczowie nowej szkoły wybudowanej w latach 1932-1935, która pełni swą funkcję do dziś będąc siedzibą Zespołu Szkół w Piskach.

Szkolnictwo zawodowe stanowi odrębną i nowszą w historii kartę tradycji oświatowych w Piaskach. Należy sądzić, że tak jak powszechnie oświata zawodowa wywodzi swoje początki z nauki rzemiosła, kupiectwa, drogą praktyk terminatorskich w cechach rzemiosł i stowarzyszeniach kupieckich. Nauka odbywała się w prywatnych warsztatach miejscowych rzemieślników i sklepach. Za pierwszą Szkołą Zawodową na terenie naszej gminy należy uznać Publiczną Szkołę Dokształcającą powstałą w 1936 roku, a więc 65 lat temu, którą kierowali: Robert Missol, po nim Ignacy Misztal w latach 1947-1951. Szkoła ta dokształcała miejscowych rzemieślników i uczniów rzemiosła. Wkrótce też przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Elektryczną, Zasadniczą Szkołę Krawiecką i Handlową. Nauczycielami tej szkoły byli m. innymi: ks. Andrzej Glapa, Kazimiera Tracz, Konstanty Łaniak, Jerzy Drylski, Ksawery Rosiński, Wanda Frydman, Roman Staszko, Ignacy Misztal, który był ostatnim - do 1951 roku jej dyrektorem.

Śledząc dalszy rozwój szkolnictwa ponad podstawowego zauważymy ścisłą zależność kierunków kształcenia od zapotrzebowania społecznego i tak w okresie bezpośrednio po wojnie, w czasie odbudowy, elektryfikacji, niedoboru artykułów przemysłu odzieżowego, uczono zawodów i umiejętności aktualnie najbardziej potrzebnych: elektryk, krawiec, handlowiec.

Dalsze przykłady tej polityki oświatowej było powołanie w 1953 r. Pierwszej szkoły zawodowej jaką było liceum pedagogiczne w Piaskach. Dyrektorami tej szkoły byli: Jadwiga Ciechulska - organizatorka i pierwsza dyrektor; Janina Mikołajewicz, Halina Kłysz, Włodzimierz Koszowski do 1970 r., w którym to roku licea tego typu rozwiązano.

W okresie swego istnienia liceum pedagogiczne wykształciło 1160 nauczycieli szkół podstawowych dla potrzeb szkolnictwa wiejskiego i powstających 1000 szkół na 1000 lecie Państwa Polskiego. Absolwenci LP stanowią poważny odsetek wśród czynnych zawodowo do dziś nauczycieli szkół rejonu lubelskiego. Jeszcze w trakcie trwania LP, bo w 1966 r. Powołano 3 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku kształceni ślusarz - mechanik, a od 1970 r. - tokarz. W kolejnych latach szkoła ta rozwiała się na bazie modernizowanych obiektów szkoły Podstawowej, Szkoły Ćwiczeń i LP.
W roku 1970 powołano drugą w historii Piask średnią szkołę zawodową- 3 letnie Technikum Mechaniczne o specjalności: mechanik maszyn i urządzeń przemysłu mleczarskiego. Równolegle w latach 1969/70 szkoła przyjmuje kandydatów do 2 letniej Zasadniczej Szkoły Mleczarskiej. Od 1975 r. te trzy szkoły: TM, ZSZ i ZSM stanowią Zespół Szkół Zawodowych, do którego zalicza się również Zasadnicza Szkoła Rolnicza działająca od 1974 r. jako filia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Ten okres działalności zdradza trend w kierunku przygotowania kadr dla regionalnego przemysłu i rolnictwa.

W 1975 r. powołano Zasadniczą Szkołę Górniczą jako szkołę resortową Ministerstwa Górnictwa i Energetyki przewidując przyszłościowe zapotrzebowanie na kadry dla kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Zasadnicza Szkoła Górnicza funkcjonowała do 1990 r., wypuściła 1375 górników w tym 119 dziewcząt. W tym okresie dyrektorem wszystkich szkół zespołu był mgr Włodzimierz Koszowski; Późniejsi dyrektorzy to: mgr inż. Andrzej Tadeusz, mgr Władysław Ożóg, mgr Józef Świetlicki. Mając jednak na uwadze tradycyjną dziedzinę gospodarki gminy - rolnictwo - utworzono od września 1977 r. Wieczorowe Technikum Rolnicze dla zdolniejszej młodzieży gospodarującej indywidualnie lub w gospodarstwach rodzinnych, a będące absolwentami Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Piaskach.
Szkoły Zawodowe przejmując obiekty po LP napotykały na zasadniczą trudność w lokalizacji warsztatów szkolnych. Z braku innych możliwości umiejscowiono je po części w salach lekcyjnych na parterze szkoły, w podpiwniczeniach budynku, adoptowanych budynkach gospodarczych, wiatach.

Sytuacja uległa niewielkiej poprawie od 1972 r. z chwilą przejścia szkoły podstawowej do nowo wybudowanego obiektu w sąsiedztwie. Do tej bowiem chwili ZSZ zmuszona była prowadzić zajęcia na dwie zmiany. Warsztaty szkolne pomimo trudnych warunków w latach 1972-1975 dysponując tylko 94 stanowiskami pracy, pracując na dwie zmiany - stawiane były w czołówce wojewódzkiej po względem przerobu w produkcji przypadającej na ucznia.

Nowy obiekt warsztatów szkolnych dla potrzeb praktycznej nauki zawodu wybudowano w roku 1987 staraniem ówczesnego dyrektora Władysława Ożoga i kierownika warsztatów - późniejszego wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół - Józefa Świetlickiego.
Obiekt ten wybudowano z Funduszu Specjalnego Warsztatów Szkolnych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie po części w nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia produkcyjne i szkoleniowe.